Arbeidsrechtbank Charleroi, 14 oktober 2019

14 oktober 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een chauffeur is vakbondsafgevaardigde. Omwille van zware spanningen tussen de directie en een aantal andere werknemers wordt er in april 2016 verschillende keren gestaakt. De vakbondsafgevaardigde vraagt formeel om een psychosociale tussenkomst tegen zijn overste. Onmiddellijk na de stakingen wordt hij bij de directie geroepen voor een disciplinaire procedure wegens het slecht controleren van de wielen van zijn vrachtwagen. Hij wordt ontslagen wegens vertrouwensbreuk.

Datum: 14 oktober 2019

Instantie: Arbeidsrechtbank Charleroi

Criterium: syndicale overtuiging

Beslissing:

Om de discriminatie aan te tonen, brengt de verzoeker aan dat andere chauffeurs die zwaardere feiten gepleegd hebben geen sanctie kregen. De rechtbank merkt op dat het motief van het ontslag – het logboek slecht invullen – een detail is en daarom niet de enige reden voor het ontslag kan zijn. De vergelijkingstoets toont aan dat andere chauffeurs beter werden behandeld: sommigen pleegden vluchtmisdrijf zonder een sanctie op te lopen.

De directie stoorde zich aan de vakbondsactiviteiten. De rechtbank meent dat een geheel van feiten een vermoeden van discriminatie vormen. De directe discriminatie wordt niet weerlegd en de vergoeding wordt toegekend.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Charleroi, 14-10-2019