Arbeidsrechtbank Dendermonde, 7 februari 2019

7 februari 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een vakbondsafgevaardigde neemt het op voor een aantal werknemers. Het conflict binnen het bedrijf loopt op tot een sociale bemiddelaar een oplossing vindt. Het gedrag van de werkgever druist in tegen dit akkoord. Tal van collega’s getuigen in het voordeel van de vakbondsafgevaardigde en uit hun woorden blijkt duidelijk dat de man gepest en minder gunstig behandeld werd omwille van zijn syndicale inzet.

Arbeidsrechtbank Dendermonde, 7 februari 2019

Datum: 7 februari 2019

Instantie: arbeidsrechtbank Dendermonde

Criterium: syndicale overtuiging

Beslissing:

Aan de hand van de stukken uit het dossier komt de rechtbank tot de vaststelling dat er inderdaad sprake is van discriminatie op grond van syndicale overtuiging.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Dendermonde, 7-02-2019