Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, 28 juni 2010

28 juni 2010
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een man van 51 reageert op een advertentie. De werkgever antwoordt dat eerder gezocht wordt naar jonge kandidaten met eerder beperkte ervaring omdat het om een 'junior' functie gaat, terwijl het profiel van de kandidaat eerder in de richting gaat van een 'senior' job.

De kandidaat beroept zich op een vermoeden van discriminatie op grond van leeftijd voor het niet weerhouden van zijn kandidatuur. De rechtbank meent dat zijn beroepservaring, overkwalificatie, diploma en opleiding aan de grondslag liggen van de weigering, doch niet zijn leeftijd.

Bevestigd door Arbeidshof Antwerpen, 22 juni 2011.

Downloads