Correctionele rechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, 26 januari 2024

26 januari 2024
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen

Een 17-jarige student kreeg op de bus allerlei racistische verwijten te horen. Hij werd ook geduwd en geslagen. De beklaagde werd veroordeeld tot een autonome probatiestraf en een geldboete.

Datum: 26 januari 2024

Instantie: correctionele rechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

Criterium: racisme

De feiten  

Toen het 17-jarige slachtoffer met de bus op weg was naar huis, maakte de beklaagde hem allerlei racistische verwijten. Het slachtoffer werd ook geduwd en geslagen door de beklaagde. De buschauffeur, die tussenbeide kwam, liet de beklaagde weten dat hij niet langer gewenst was op de bus. Het slachtoffer was na de feiten een maand lang arbeidsongeschikt.

Juridische kwalificatie  

Het openbaar ministerie vervolgde de beklaagde voor de volgende tenlasteleggingen:  

  • Opzettelijke slagen met ziekte of werkonbekwaamheid van minder dan of gelijk aan 4 maanden tot gevolg met als verzwarende omstandigheden de minderjarigheid van het slachtoffer en het haatmotief (artikel 392, 398 en 399, 1e lid Strafwetboek; 100ter en 405bis, 3° Strafwetboek en 405quater, 2° Strafwetboek).
  • Aanzetten tot haat of geweld (artikel 20, 1° Antiracismewet).

Beslissing 

De correctionele rechtbank veroordeelde de beklaagde tot een autonome probatiestraf van 2 jaar (bestaande uit het volbrengen van een leertraject bij de Kazerne Dossin) en een geldboete van 400 euro.

Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 1350 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 1350 euro.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Corr.rb. Antwerpen, afd. Turnhout, 26-1-2024 -rolnummer 23T000850