Correctionele rechtbank Luik, afdeling Luik, 10 november 2022

10 november 2022
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Luik

Een man bedreigt een treinconducteur en doet een aantal homofobe uitspraken. De correctionele rechtbank veroordeelt de man voor bedreigingen en voor seksisme.

Datum: 10 november 2022

Instantie: correctionele rechtbank Luik, afdeling Luik

Criterium: seksuele geaardheid

De feiten  

Een man bedreigt een treinconducteur en zegt dat hij hem op zijn gezicht zal slaan. De treinconducteur is volgens de man “qu’un petit pédé” (vrij vertaling: slechts een mietje) en hij voegt daar nog aan toe “des mecs comme toi, leur cul, c’est du pudding” (vrije vertaling: “de reet van jongens zoals jij is pudding”).

Juridische kwalificatie  

Het openbaar ministerie had de beklaagde vervolgd voor de volgende tenlasteleggingen:  

  • Bedreiging (art. 330 Strafwetboek)
  • Aanzetten tot haat of geweld (art. 22 Antidiscriminatiewet)

Beslissing 

Op basis van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, oordeelt de correctionele rechtbank dat de man niet heeft aangezet (opgeroepen) tot haat of geweld. 

De correctionele rechtbank erkent het beledigend karakter van de uitlatingen, maar kan het beledigingsmisdrijf uit artikel 448 Strafwetboek niet weerhouden. Artikel 448 Strafwetboek bestraft namelijk beledigingen door daden, geschriften, prenten of zinnebeelden. Mondelinge beledigingen zijn enkel strafbaar indien ze worden geuit tegenover gezagsdragers. Een treinconducteur wordt volgens de correctionele rechtbank niet beschouwd als een gezagsdrager. 

De correctionele rechtbank maakt wel toepassing van de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte. De Seksismewet bestraft ‘elk gebaar of handeling die, in de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden, klaarblijkelijk bedoeld is om minachting uit te drukken tegenover een persoon wegens zijn geslacht, of deze, om dezelfde reden, als minderwaardig te beschouwen of te reduceren tot diens geslachtelijke dimensie en die een ernstige aantasting van de waardigheid van deze persoon ten gevolge heeft’ (artikel 2 Seksismewet). 

De correctionele rechtbank veroordeelt de beklaagde bij verstek tot een gevangenisstraf van 4 maanden en een geldboete van 800 euro. 

Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 250 euro (morele schade), 39,42 euro (verlies maaltijdcheques) en 185,67 euro (verlies productiviteitspremie). De werkgever van het slachtoffer, HR Rail, krijgt een schadevergoeding van 2.566,48 euro. 

Aandachtspunten

Het gaat hier om één van de weinige toepassingen van de Seksismewet, maar wel om een interessante toepassing van die wet.  De correctionele rechtbank oordeelt dat homofobe beledigingen een inbreuk kunnen zijn op de Seksismewet. 

De correctionele rechtbank wijst op de moeilijkheid van het vervolgen van mondelinge uitlatingen met een beledigend karakter die niet kunnen gekwalificeerd worden als aanzetten tot. 

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Corr. Luik, afd. Luik, 10-11-2022