Correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 9 november 2022

9 november 2022
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen

Een man heeft een openbaar profiel op VK. De correctionele rechtbank oordeelt dat de berichten die hij hierop plaatst, aanzetten tot haat of geweld en blijk geven van negationisme. De correctionele rechtbank veroordeelt de man onder meer tot een bezoek aan de Kazerne Dossin.

Datum: 9 november 2022

Instantie: correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde

Criterium: racisme

De feiten   

Een man plaatste neonazistische symbolen op zijn openbaar VK-profiel. In zijn berichten stigmatiseerde en ontmenselijkte hij vluchtelingen, moslims, zwarten, joden, vrouwen, LGBTQI+-personen … Hij verheerlijkte het nazisme en Adolf Hitler en minimaliseerde en ontkende de holocaust.

De man was lid geweest van Voorpost en toonde interesse voor het extreemrechtse ‘Project Thule’. Hij had ook internationale contacten in het extreemrechtse milieu. Bij hem thuis werd een vlag aangetroffen van de Duitse Kriegsmarine.

Eerder was hij actief op Facebook, maar daar werd zijn profiel verwijderd.

Juridische kwalificatie   

Het openbaar ministerie had de beklaagde vervolgd voor de volgende tenlasteleggingen:   

  • Aanzetten tot haat of geweld tegenover een groep, een gemeenschap of de leden ervan (art. 20, 4° Antiracismewet). 
  • Ontkennen, schromelijk minimaliseren, proberen te verrechtvaardigen of goedkeuren van de holocaust (art. 1 Negationismewet).

Beslissing  

De correctionele rechtbank oordeelt dat het aanzettingsmisdrijf en het misdrijf negationisme bewezen zijn.

De man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden (met probatieuitstel gedurende 3 jaar) en een geldboete van 800 euro (met probatieuitstel voor de helft gedurende 3 jaar).

De man moet zich onder meer laten behandelen voor zijn alcoholprobleem, werk zoeken en deelnemen aan een geleid bezoek aan de Kazerne Dossin.

Unia ontvangt een schadevergoeding van 350 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 280 euro.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Corr. Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde, 09-11-2022