Correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 9 november 2022

9 november 2022
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen

Een man heeft een openbaar profiel op VK. De correctionele rechtbank oordeelt dat de berichten die hij hierop plaatst, aanzetten tot haat of geweld en blijk geven van negationisme. De correctionele rechtbank veroordeelt de man onder meer tot een bezoek aan de Kazerne Dossin.

Datum: 9 november 2022

Instantie: correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde

Criterium: racisme

De feiten   

Een man plaatste neonazistische symbolen op zijn openbaar VK-profiel. In zijn berichten stigmatiseerde en ontmenselijkte hij vluchtelingen, moslims, zwarten, joden, vrouwen, LGBTQI+-personen. 

Hij verheerlijkte het nazisme en Adolf Hitler. De holocaust werd gebagatelliseerd, geminimaliseerd (vragen over de officiële cijfers van de omgekomen Joden) en ontkend (het delen van een quote waarin de Holocaust omschreven werd als de grootste en meest persistente leugen in de geschiedenis).  

De man was lid geweest van Voorpost en toonde interesse voor het extreemrechtse ‘Project Thule’ en had ook internationale contacten in het extreemrechtse milieu.  

Unia stelde zich burgerlijke partij in het dossier.  

Juridische kwalificatie   

Het parket vervolgde de beklaagde voor de volgende tenlasteleggingen:    

  • Aanzetten tot haat of geweld tegenover een groep, een gemeenschap of de leden ervan (art. 20, 4° Antiracismewet). 
  • Negationisme (art. 1 van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkenning, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd).

Beslissing  

De correctionele rechtbank oordeelt dat het misdrijf negationisme en aanzettingsmisdrijf bewezen zijn: 

“Beklaagde had dan ook tot doel om andere gebruikers van VK.com en alle andere mogelijke bezoekers van dit platform aan te sporen tot discriminatie en haat op basis van een zogenaamd ras of nationaliteit. In één van zijn berichten stelde beklaagde immers `Tijd om op te staan, en onze landen terug te eisen. (...) Europa sta op en vecht als broeders'. Dit wijst er onomstotelijk om dat beklaagde anderen wou mobiliseren en aansporen tot discriminatie en haat”. 

De beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden (met probatieuitstel gedurende 3 jaar) en een geldboete van 800 euro (met probatieuitstel voor de helft gedurende 3 jaar). 

Unia ontvangt een schadevergoeding van 350 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 280 euro. 

Aandachtspunten:

  • Om recidive te voorkomen, moet de beklaagde deelnemen aan een begeleide rondleiding in het Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten in Kazerne Dossin. 
  • Het gebruikte platform: het openbare VK-platform in plaats van de meer 'reguliere' social media. Op Facebook verschijnen regelmatig berichten van rechtsextremisten om over te stappen naar andere sociale medianetwerken (VKontakte, Telegram, Mewe).   
  • De gebruiksvoorwaarden op die andere sociale medianetwerken zijn veel minder streng dan bij Facebook, maar de Belgische veiligheidsdiensten volgen ook die alternatieve sociale medianetwerken. 
  • Waarschuwing Staatsveiligheid in zijn jaarrapport 2022, p. 18 van toename dreiging rechtsextremisme.  
  • Uitstekende motivering. Aanzettingsmisdrijf eist aanwezigheid van een bijzonder opzet. Het gaat dus niet om loutere racistische beledigingen; in de persoon van de beklaagde is een bijzonder opzet vereist dat hij anderen wil aanzetten tot discriminatie, haat of geweld. Beledigingen wegens de afkomst, huidskleur of ras van het slachtoffer zijn, hoe verwerpelijk ook, niet strafbaar op grond van de Antiracismewet. 

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Corr. Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde, 09-11-2022