Arbeidshof Brussel, 20 april 2021

20 april 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een sportleerkracht verpest duidelijk de sfeer binnen het schoolteam. Na een afwezigheid omwille van ziekte wordt ze ontslagen. Ze verloor de zaak reeds in eerste aanleg.

Datum: 20 april 2021

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Het Arbeidshof meent dat er geen sprake is van discriminatie op grond van gezondheidstoestand aangezien de school duidelijk andere redenen aangeeft voor het ontslag.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Brussel, 20-04-2021

Downloads