Arbeidshof Brussel, 20 april 2021

20 april 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een sportleerkracht verpest duidelijk de sfeer binnen het schoolteam. Na een afwezigheid omwille van ziekte wordt ze ontslagen. Ze verloor de zaak reeds in eerste aanleg.

Arbeidshof Brussel, 20 april 2021

Datum: 20 april 2021

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Het Arbeidshof meent dat er geen sprake is van discriminatie op grond van gezondheidstoestand aangezien de school duidelijk andere redenen aangeeft voor het ontslag.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Brussel, 20-04-2021

Downloads