Hof van Assisen Leuven, 29 april 2015

29 april 2015
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Leuven
Rechtsmacht: Hof van assisen

Een man pleegt op zijn buurman, met wie hij bevriend is, een bijzonder brutale moord. Het slachtoffer is homoseksueel en de vraag wordt gesteld naar de toepassing van artikel 405quater Swb.

Criterium: Seksuele geaardheid

Beslissing: Het Hof meent dat deze verzwarende omstandigheid niet kan weerhouden worden aangezien uit het dossier nergens blijkt dat de dader zou gehandeld hebben onder andere omwille van de seksuele geaardheid van het slachtoffer. Hij was reeds lang op de hoogte van deze geaardheid wat hem niet verhinderde met het slachtoffer een vriendschapsband te onderhouden.

Afgekort: Assisen Leuven, 29-04-2015

Downloads