Hof van beroep Antwerpen, 26 april 2007

26 april 2007
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Hof van Beroep

In de marge van een geschil met betrekking tot kortingen in functie van de leeftijd bij aankoop van een brilmontuur (wet op de handelspraktijken) komt eveneens het aspect discriminatie aan bod (wet van 25 februari 2003). In eerste aanleg (rechtbank van koophandel Kortrijk, 30 april 2004) oordeelde de rechtbank dat de vordering gesteund op discriminatie onontvankelijk was, aangezien eiser geen slachtoffer was van de discriminatie en evenmin een door de wet aangewezen groepering. Het hof verwerpt die redenering en onderzoekt de mogelijke inbreuken inzake handelspraktijken.