Hof van beroep Gent, 5 juni 2018

5 juni 2018
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Een maatschappelijk werkster contacteert een immokantoor voor het huren van een woning. Het immokantoor stelt geen gunstig gevolg te kunnen verlenen aan haar vraag aangezien de betrokken familie, als erkende vluchtelingen, niet over een Belgische identiteitskaart beschikt. Unia ging in beroep tegen het vonnis van 19 april 2017, waarin de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde stelde dat er geen sprake was van discriminatie. Bij het arrest van 5 juni 2018 stelt het Hof van Beroep van Gent dat er wel sprake was van discriminatie.

Datum : 5 juni 2018

Instantie : Hof van Beroep Gent

Criterium: nationaliteit

Belissing:

Het Hof van Beroep te Gent hervormt het vonnis en zegt dat er wel degelijk sprake is van directe discriminatie.

Unia was partij bij de zaak.

Afgekort: Gent, 5-06-2018

Downloads