Rechtbank eerste aanleg Leuven, 6 september 2018

6 september 2018
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Leuven

Een verhuurder weigert systematisch te huren aan personen die leven van een vervangingsinkomen (werklozen, zieken, steuntrekkenden). Hij weigert eerst om in dialoog te gaan en komt pas na een tweede officiële ingebrekestelling over de brug met een antwoord dat een genuanceerder licht werpt op de situatie. De partijen komen tot een minnelijk akkoord.

Datum: 6 september 2018

Instantie: Rechtbank eerste aanleg Leuven

Criterium: vermogen

Beslissing:

De rechtbank neemt akte van het akkoord.

Unia was partij bij de zaak. 

Afgekort: Rb. 1ste A. Leuven, 6-09-2018