Hof van Beroep Luik, 28 juni 2018

28 juni 2018
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Een geneesheer van Libanese afkomst die in België werkt, heeft een geschil met de fiscus over de aftrek van onderhoudsgeld dat hij betaalt aan familie die in het buitenland verblijft. De dokter beweert dat de persoon die hem heeft ontvangen, blijk gaf van een discriminatoire houding ten aanzien van zijn dossier. De correctionele rechtbank Luik geeft hem ongelijk bij het vonnis van 31 oktober 2017 en dus tekent hij hoger beroep aan.

Hof van Beroep Luik, 28 juni 2018

Datum: 28 juni 2018

Instantie: Hof van Beroep Luik

Criterium: racisme

Beslissing:

Het Hof van Beroep bevestigt het vonnis van 31 oktober 2017.

Unia was geen partij bij de zaak. 

Afgekort: Luik, 28-06-2018

Downloads