Hof van Cassatie, 18 januari 2022

18 januari 2022
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Andere gronden
Rechtsmacht: Hof van Cassatie

Een bedreiging kan enkel een drukpersmisdrijf zijn wanneer met de bedreiging ook een mening tot uitdrukking wordt gebracht.  

Datum: 18 januari 2022

Instantie: Hof van Cassatie

Criterium: andere

Beslissing:

Het Hof van Cassatie verwerpt een beroep tegen een arrest van het hof van beroep in Brussel waarin de internering van de eiser werd bevolen voor, onder meer, feiten van schriftelijke bedreigingen.

De eiser meent dat de kamer van inbeschuldigingstelling de internering niet kon bevelen omdat het een drukpersmisdrijf zou betreffen.  

Het Hof oordeelt dat een bedreiging (art. 327 Strafwetboek) niet als dusdanig een meningsuiting oplevert. Een bedreiging kan enkel een drukpersmisdrijf uitmaken wanneer met de bedreiging ook een mening tot uitdrukking wordt gebracht.  

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Cass., P.21.1226.N, 18-01-2022

Downloads