Hof van Cassatie, 19 juni 2019

19 juni 2019
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Leeg
Rechtsmacht: Hof van Cassatie

Na een schermutseling tussen twee gevangenen, meent een van de gevangenen dat hij geviseerd werd omwille van zijn seksuele geaardheid. Het hof van beroep van luik maakte in haar arrest van 28 februari 2019 toepassing van artikel 405ter van het Strafwetboek.

Datum: 19 juni 2019

Instantie: Hof van Cassatie

Criterium: seksuele geaardheid

Beslissing:

Het Hof meent dat het niet volstaat dat de seksuele geaardheid van een van de twee betrokkenen zichtbaar was, om te besluiten dat deze ook de reden was voor de vijandigheid.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Cass., 19-06-2019

Downloads