Hof van Cassatie, 7 september 2015

7 september 2015
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Rechtsmacht: Hof van Cassatie

Criterium: Leeftijd 

Onderwerp: Het arbeidshof in Brussel oordeelde bij arrest van 28 mei 2013 dat er geen sprake was van discriminatie op grond van leeftijd bij het ontslag van een bediende, voorheen werknemer van de ASLK. Volgens het hof was de leeftijd geen reden of criterium voor het ontslag maar enkel, in combinatie met de anciënniteit, een criterium om het einde te bepalen van de periode van versterkte bescherming tegen ontslag. Die werknemers genoten van een versterkte bescherming tegen ontslag tot ze de leeftijd van 60 jaar bereikten.

Beslissing: Artikel 2, § 4 van de wet van 25 februari 2003 tot bescherming tegen discriminatie en ter wijziging van de wet van 15 februari 1993 houdende oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding verbiedt elke discriminatie bij de voorwaarden inzake ontslag.

Het verlies van een bescherming tegen het ontslag is een voorwaarde inzake ontslag volgens voornoemde bepaling. Het arrest rechtvaardigt niet waarom het besluit dat er geen verschil is in behandeling op basis van leeftijd bij de voorwaarden inzake ontslag.

Afgekort: Cass., 7-09-2015

Downloads