Ondernemingsrechtbank Brussel (Nederlandstalige), 17 september 2008

17 september 2008
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Brussel

Een vzw organiseert reizen voor bepaalde personeelsleden van overheidssectoren. Personen die ouder zijn dan 55 jaar kunnen van bijzonder gunstige voorwaarden genieten. De rechtbank meent dat er, naast een aantal inbreuken, wel degelijk sprake is van een schending van de anti discriminatiewetgeving, met name een discriminatie op grond van leeftijd die niet kan gerechtvaardigd worden.

Downloads