Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, 28 juni 2017

28 juni 2017
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen

Een man wil een kantoorruimte huren in een bedrijvencentrum. Hij stelt eerst de vraag onder een andere naam en daarna onder zijn eigen ('vreemde') naam. De eerste naam haalt het en hij doet hierover zijn beklag op sociale media.

Datum: 28 juni 2017

Instantie: rechtbank van koophandel Gent

Criterium: racisme

Beslissing:

De rechtbank meent dat er geen gebruik is van valse naam, want de man deelde zijn ongenoegen in de privésfeer en niet in het openbaar. De man heeft bovendien het recht om zijn mening te geven op sociale media, voor zover hij het bedrijvencentrum niet wil schaden.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Rb.Kh.Gent, 28-06-2017

Downloads