VN-Comité voor rechten van personen met een handicap, 26 april 2016

26 april 2016
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Handicap
Rechtsmacht: leeg

Criterium: Handicap

Onderwerp: Twee dove personen uit Australië stapten naar het VN-Comité omdat zij geen jurylid konden zijn tijdens een proces. Volgens de overheid was het niet mogelijk om de dove personen in de jury te laten bijstaan door een schrijftolk of een tolk gebarentaal: het zou te duur zijn en zou het geheim van de deliberatie in gevaar brengen.

Het VN-Comité ging niet akkoord met de redenering van Australië. Het VN-Comité herinnerde eraan dat dove personen recht hebben op redelijke aanpassingen zodat zij hun juryplicht kunnen vervullen zoals horende personen. Het VN-Comité stelde vervolgens dat de aanpassingen die die de twee dove personen vroegen, redelijk waren.

Volgens Damjan Tatic, één van de leden van het VN-Comité, is dit een belangrijke beslissing. “Niet kunnen deelnemen geeft jou als dove persoon de boodschap dat je minder waard bent dan andere burgers,” stelt hij. “We geven hiermee de boodschap dat personen met een handicap het recht hebben om deel te nemen aan het openbaar leven van hun land. In bepaalde landen maakt de juryplicht daar een belangrijk deel van uit.”