Rechtbank eerste aanleg Gent, 16 juli 2019

16 juli 2019
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen

Een geïnterneerde dove persoon vraagt om bijkomende tolkuren. Want de tolkuren die hem toegewezen zijn, volstaan volgens hem niet om te communiceren in de instelling. Zijn verzoek wordt geweigerd. Hiervoor wordt een stakingsvordering ingediend, op grond van het Vlaamse gelijke kansen decreet van 10 juli 2008.

Datum: 16 juli 2019

Instantie: rechtbank eerste aanleg Gent

Criterium: handicap

Beslissing:

De rechtbank meent dat er geen sprake is van discriminatie en wijst de vordering af als ongegrond.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Rb. 1ste A. Gent, 16-07-2019