Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie, 5 maart 2003

5 maart 2003
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Leeg
Rechtsmacht: leeg

De Vlaamse Geschillenraad heeft een klacht van het Centrum tegen Q-music (racistische uitlatingen ten aanzien van de zussen Williams op antenne) ontvankelijk en gegrond verklaard.

Naast een blaam geeft de Geschillenraad het bevel om de uitspraak op antenne voor te lezen tijdens de D&O Ochtendshow, gedurende twee opeenvolgende werkdagen: “De Vlaamse geschillenraad voor Radio en Televisie is van oordeel dat de verslaggeving over de halve finales van de tenniswedstrijd Austalian Open in de D&O Ochtendshow van 22 en 23 januari 2003 op een grove wijze beledigend was voor al onze niet-blanke medeburgers. De vulgaire taal die in de uitzendingen werd aangewend, draagt bij tot het banaliseren van racistisch taalgebruik. Aldus werd in het programma aangespoord tot haat op grond van ras. De geschillenraad is van mening dat de reacties van de presentatoren in de daaropvolgende uitzendingen, niet de indruk hebben weggenomen dat het hier om kwetsende en racistische uitlatingen ging die onder geen enkel beding kunnen, in welke uitzending dan ook".

Downloads