Correctionele rechtbank Luik, afdeling Luik, 11 maart 2024

11 maart 2024
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Luik

Een leraar werd veroordeeld voor het aanzetten tot haat en geweld en voor het verspreiden van denkbeelden gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat. Naar aanleiding van een diefstal had hij op Facebook een stigmatiserend bericht geplaatst over de Roma-gemeenschap. In het daaropvolgende onderzoek kwamen nog een aantal feiten aan het licht.

Datum: 11 maart 2024

Instantie: correctionele rechtbank Luik, afdeling Luik

Criterium: racisme

De feiten  

Tijdens een vakantie in Spanje werd een leraar bestolen. Na de diefstal plaatste hij een bericht op Facebook waarin hij de hele Roma-Gemeenschap stigmatiseerde en onder meer vergeleek met parasieten (1e tenlastelegging). Het bericht leidde tot heel wat commotie in de pers. De leraar was actief in de politiek. Naar aanleiding van de commotie werd hij uit de partij gezet en moest hij afstand doen van zijn mandaat als schepen.

Na een klacht van een persoon uit de Roma-gemeenschap, voerde de politie een onderzoek naar de publicaties van de leraar op de sociale media. De politie verhoorde ook leerlingen en collega’s van de leraar. Daaruit bleek onder meer dat de leraar aan een leerlinge had gezegd dat ze haar hoofddoek moest afdoen, want anders zou hij haar examen niet verbeteren (2e tenlastelegging).

De leraar had tenslotte ook een bericht geplaatst op Facebook over de noodzaak van een ‘reconquista’ in Europa. Tijdens zijn lessen had hij beelden getoond waarop mensen van Afrikaanse origine werden vergeleken met apen (3e tenlastelegging).

Juridische kwalificatie  

Het openbaar ministerie vervolgde beklaagde voor de volgende tenlasteleggingen:  

  • Aanzetten tot haat of geweld tegenover een groep (artikel 20, 4° Antiracismewet)
  • Discriminatie tijdens de ambtsuitoefening (artikel 23 Antidiscriminatiewet).
  • Verspreiden van denkbeelden gegrond op rassenhaat of rassuperioriteit (artikel 21 Antiracismewet)

Beslissing 

De correctionele rechtbank oordeelde dat de leraar met zijn bericht op Facebook over de Roma-gemeenschap had aangezet tot haat en geweld.

Wat de tweede tenlastelegging betrof, ging het om feiten tegenover één bepaalde leerlinge. Hiervoor werd de beklaagde vrijgesproken omdat de feiten niet boven elke redelijke twijfel waren aangetoond. De correctionele rechtbank wees onder meer op de verplichting uit het schoolreglement om tijdens het examen de oren vrij te maken.

Ten slotte werd de leraar veroordeeld voor zijn bericht op Facebook over de noodzaak van een ‘reconquista’ in Europa. De correctionele rechtbank oordeelde dat de leraar met deze publicatie had bijdragen tot het creëren van een vijandig klimaat tegenover personen uit de moslimgemeenschap. De leraar werd vrijgesproken voor het tonen van beelden waarop mensen van Afrikaanse origine werden vergeleken met apen. De leraar beweerde dat het niet ging om een afbeelding van een aap, maar wel om de afbeelding van de Australopithecus ’Lucy’ (een mensachtige). Dat was volgens de correctionele rechtbank niet ontdaan van elke geloofwaardigheid.

De beklaagde verkreeg de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gedurende een periode van drie jaar.

Unia kreeg een schadevergoeding van 250 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 125 euro.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Corr. Luik, afd. Luik, 11-3-2024 -rolnummer 22L001080