Vredegerecht Brussel (3e kanton), 19 juni 2023

19 juni 2023
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Vredegerecht

Een sociaal verhuurkantoor verhuurt reeds 12 jaar een woning aan een Romafamilie en wil het huurcontract opzeggen. De vrederechter oordeelt dat het recht op huisvesting primeert op het recht van het sociaal verhuurkantoor om het huurcontract op te zeggen.

Datum: 19 juni 2023

Instantie: vredegerecht Brussel

Criterium: racisme

De feiten   

Een Romafamilie, bestaande uit 7 personen, huurt gedurende 12 jaar een woning bij een sociaal verhuurkantoor. De familie wordt begeleid door een medewerker van een buurthuis.

Er stellen zich een aantal problemen: in 2021 werd de huur niet tijdig betaald (hiervoor werd een afbetalingsregeling getroffen), bepaalde attesten werden niet overgemaakt aan het sociaal verhuurkantoor en er was sprake van onaanvaardbaar gedrag tegenover een medewerker van het sociaal verhuurkantoor. 

Het sociaal verhuurkantoor heeft daarom het huurcontract opgezegd.

Beslissing

De vrederechter stelt vast dat het recht op huisvesting een fundamenteel recht is in onze samenleving. Dat recht wordt onder meer wordt gewaarborgd door het ter beschikking stellen van sociale woningen aan personen die om de een of andere reden uitgesloten worden op de private huurmarkt.

Het opzeggen van het verhuurcontract zou erop neerkomen dat de familie te maken zou krijgen met tal van discriminaties op de private huurmarkt en zonder twijfel enkel nog een woning zou kunnen vinden die totaal ongeschikt is. Vooral de kinderen in het gezin zouden daarvan het slachtoffer worden, terwijl ze niets te maken hebben met de problemen die zich stellen.

De vrederechter verwijst naar de opdracht van het sociaal verhuurkantoor en besluit dat het recht van de huurders op huisvesting primeert op het recht van het sociaal verhuurkantoor om het huurcontract op te zeggen. Die opzeg zou bijgevolg neerkomen op een misbruik van recht.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Vred. Brussel (3e kanton), 19-6-2023

Downloads