Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 16 juli 2009

17 juli 2009
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Racisme

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens sprak zich op 16 juli 2009 uit over de zaak die Daniel Féret - voormalig voorzitter van het Front National – had aangespannen tegen de Belgische staat. Het Belgische gerecht veroordeelde Daniel Féret meermaals wegens inbreuken op de antiracismewetgeving. Een schending van het recht op vrije meningsuiting, aldus Féret. Niet waar, zegt het Hof. Een racistisch discours vormt een ernstige bedreiging voor de sociale vrede en politieke stabiliteit en daarom heeft elke democratische staat het recht om dit te bestraffen.

Downloads