Aanbevelingen Unia over inclusief onderwijs

23 juni 2016
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

Unia heeft het voorbije schooljaar de start van het M-decreet gevolgd. We waren aanwezig op informatiemomenten over het M-decreet, over inclusie in onderwijs en over redelijke aanpassingen. We spraken met ouders van kinderen met een handicap, met organisaties die voor de rechten van personen met een handicap opkomen en met personen die het M-decreet als leraar, directie, CLB-medewerker of begeleider uitvoeren. Verder behandelde Unia meldingen over discriminatie in onderwijs. Onder meer meldingen op basis van het beschermd criterium handicap.

Al deze informatie levert ons een beeld op over het naleven van non-discriminatie in onderwijs en over de voortgang richting inclusief onderwijs. Op 19 mei 2016 hebben we onze vaststellingen voorgelegd aan personen die we tijdens het schooljaar hebben ontmoet. Hierna hebben we de tussentijdse analyse afgewerkt.

Onze aanbevelingen in deze analyse zijn bedoeld om de uitvoering van de anti-discriminatiewetgeving en de rechten van personen met een handicap te bevorderen. We hielden rekening met de slotbeschouwingen van het VN-comité voor de rechten van personen met een handicap uit 2014 en we anticiperen op het feit dat er in 2019 van de overheid een tweede rapport wordt verwacht. Het respecteren van de rechten van personen met een handicap, de verdere uitwerking van een inclusief onderwijssysteem en het voorzien van voldoende middelen en ondersteuning om inclusie te realiseren, waren de belangrijkste drijfveer om tijdig een eerste analyse te maken.

Uit onze analyse blijkt waardering voor de stap die al gezet is en de hoop dat niet wordt gewacht om volgende, noodzakelijke stappen richting inclusie te zetten.

Unia volgt ook de ontwikkelingen in het Franstalige onderwijs op. We brachten een advies uit over het decreet voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.