Advies bij de conceptnota private huur

25 oktober 2016
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

Door de Zesde Staatshervorming is de woninghuurwetgeving in ons land geregionaliseerd. Vlaanderen krijgt daardoor de kans om zelf een eigen beleid uit te tekenen voor zijn huurwoningmarkt. Aan die regionalisering is een grondige evaluatie van de federale wetgeving vooraf gegaan en daarin werden heel wat aantal pijnpunten blootgelegd, niet het minst wat de toegang tot die woningmarkt betreft. De regionalisering biedt kansen om daar een oplossing voor te vinden.

Discriminatie op de huurwoningmarkt blijft ook in 2016 nog een hardnekkige realiteit. Daarom is het voor Unia cruciaal dat de nieuwe regelgeving het bevorderen van gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie als resultaat heeft. Het is met die bril dat Unia de conceptnota gelezen heeft en tot dit advies over de Conceptnota Private Huur is gekomen. Aangezien het onderdeel discriminatiebestrijding eerder beperkt wordt uitgewerkt, is het voor Unia van groot belang dat deze conceptnota vertaald wordt in concrete acties.

Downloads