Advies bij het Actieplan Bestrijding Arbeidsgerelateerde Discriminatie (ABAD)

30 september 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

De strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt moet op verschillende fronten gevoerd worden: sensibilisering en vorming, monitoring en onderzoek, klachtenbehandeling en handhaving. Deze elementen vormen dan ook de ruggengraat van het Vlaams actieplan ter bestrijding van arbeidsgerelateerde discriminatie, kortweg het ABAD.

Het ABAD is niet nieuw. Sinds 2007 werkt Vlaanderen via dat plan aan de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en van bij het begin was Unia een belangrijke partner voor de ontwikkeling en uitvoering van de plan. Toch zijn de uitdagingen van vandaag niet dezelfde als tien jaar geleden.

Unia neemt heel wat engagementen uit het ABAD 2016 op zich, waaronder de verdere ontwikkeling en verspreiding van eDiv. In haar advies vraagt Unia aan de Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters, om die samenwerking te kunnen verderzetten.

Daarnaast is een goede afstemming tussen alle monitoring- en onderzoeksinstrumenten (zoals Diversiteitsbarometer en de Socio-economische Monitoring van Unia) van groot belang om die instrumenten maximaal te laten renderen.