Erken de caravan als vorm van huisvesting in Wallonië

16 november 2018
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Racisme
Bevoegdheidsniveau: Waals Gewest

De caravan wordt vandaag nog steeds niet wettelijk erkend als huisvestingsvorm in het Waalse Gewest. Nochtans erkenden het Vlaamse en Brusselse Gewest de caravan wel al. Ook internationale organisaties dringen aan op die erkenning. Unia adviseert de Waalse minister van Huisvesting en wijst op aandachtspunten in haar ontwerpdecreet. 

Het ontwerpdecreet dat de Waalse minister van Huisvesting Valérie De Bue voorlegde aan de Waalse regering, zou een stap voorwaarts kunnen zijn. Dat ontwerpdecreet wil het concept van kleinschalige huisvesting opnemen in de Waalse Huisvestingscode rond (duurzame) huisvesting. 

Unia heeft een advies rond dit ontwerpdecreet. Onze aanbevelingen zijn onder andere: 

  • dat deze kleinschalige woningen van alle rechten genieten die aan de woning verbonden zijn;
  • dat alle uitvoeringsbesluiten (die de normen voor 'kleinschalige huisvesting' op het gebied van gezondheid, overbevolking en veiligheid) in overeenstemming zijn met de levensstijl van de caravan. 

Je kan de volledige Franstalige aanbeveling downloaden op deze pagina.