Wallonië moet de opvang van woonwagenbewoners verbeteren

14 januari 2019
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Racisme
Bevoegdheidsniveau: Waals Gewest

De Waalse minister van Sociale Zaken wil de opvang van woonwagenbewoners in Wallonië verbeteren. Unia heeft haar ontwerpdecreet geanalyseerd en aanbevelingen gedaan. 

Er is vandaag een groot gebrek aan terreinen voor woonwagenbewoners. Die situatie is meermaals aan de kaak gesteld door nationale en internationale instanties, in het bijzonder door het Europees Comité voor Sociale Rechten. Dat Comité heeft België en Wallonië in 2012 veroordeeld wegens schending van het Europees sociaal handvest rond woonwagenbewoners. 

Alda Greoli, de Waalse minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ambtenarenzaken, heeft onlangs een nieuw ontwerpdecreet op tafel gelegd om de situatie te verbeteren. Deze hervorming heeft tot doel financiële steun te verlenen aan gemeenten die investeren in de aankoop, ontwikkeling of uitbreiding van gebieden voor woonwagenbewoners.

Hoewel Unia het initiatief toejuicht, is het nog steeds noodzakelijk dat de gemeenten zich engageren en effectief besluiten om opvangplaatsen te creëren. Dat is momenteel slechts zeer zelden het geval. Is het louter stimuleren van gemeentes genoeg om opgewassen te zijn tegen de huidige uitdagingen? In het Franstalige advies, dat je kan downloaden op deze pagina, doet Unia aanbevelingen aan de minister.