Gebouwen en transport toegankelijk maken voor personen met een handicap

16 december 2018
Discriminatiegrond: Handicap

Unia vraagt de overheden om een wettelijk kader goed te keuren om gebouwen en het openbaar vervoer op middellange termijn toegankelijk te maken. Samen met dit wettelijk kader moet er een actieplan uitgewerkt. Unia vraagt ook om de Europese verordeningen aan te passen om de rechten van reizigers met een handicap te garanderen.

Verplicht gebouwen en het openbaar vervoer toegankelijk te zijn voor personen met een handicap 

De toegankelijkheid van gebouwen en het openbaar vervoer blijft nog steeds problematisch voor personen met een handicap. Unia vraagt de overheden om een wettelijk kader goed te keuren om gebouwen en het openbaar vervoer op middellange termijn (maximum 10 tot 15 jaar) toegankelijk te maken. Samen met dit wettelijk kader moet er een actieplan uitgewerkt worden met een jaarplanning en de nodige middelen vrijgemaakt voor alle voorzieningen die publiek toegankelijk zijn. 

Pas de Europese regels aan om de rechten van reizigers met een handicap te waarborgen 

Unia vraagt om de minimumtermijn voor aanvragen voor bijstand bij het in- en uitstappen in het treinverkeer voor reizigers met een handicap in te korten. Want ondanks de herziening van de Europese verordening (EG) uit 2007 over de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, werd de bepaling over de kennisgevingstermijn, van minimum 48 uur op voorhand voor bijstandsaanvragen, jammer genoeg behouden. 

Een andere Europese verordening uit 2006 kent personen met een handicap of met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen, een aantal rechten toe. Zo is het voor luchtvaartmaatschappijen verboden om een reservatie of het instappen aan een persoon te weigeren omdat die een handicap heeft of beperkt mobiel is. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen en afwijkingen die om veiligheidsredenen gerechtvaardigd zijn.  

Unia registreert elk jaar meldingen van personen die niet mochten instappen zonder dat hiervoor een geldige verantwoording werd gegeven.  

Unia, de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en het European Disability Forum vragen de Europese Unie om personen met een handicap beter te beschermen door duidelijk aan te geven welke veiligheidsredenen luchtvaartmaatschappijen wel of niet kunnen inroepen om het instappen van personen met een handicap te weigeren. Daarnaast moet ze ook aangeven in welke gevallen personen begeleid moeten zijn.