Herziening van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening: meer rekening houden met toegankelijkheid voor personen met een handicap

7 maart 2016
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Unia heeft vernomen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezig is met de herziening van zijn Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV). Daarom wil Unia aandacht vragen voor bepaalde problemen in verband met toegankelijkheid.

De herziening van de GSV is een niet te missen kans voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om zijn stedenbouwkundige voorschriften in overeenstemming te brengen met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en zo invulling te geven aan de slotbeschouwingen die het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap van de Verenigde Naties in oktober 2014 aan België richtte.

Unia heeft de Brusselse Regering een aanbeveling bezorgd met daarin een lijst van blijvende problemen rond toegankelijkheid. De lijst is gebaseerd op meldingen die bij Unia binnenkomen en op problemen die ons gemeld worden tijdens regelmatige contacten met verenigingen van personen met een handicap.