Onderwijs: schoolgebouwen toegankelijk maken

1 januari 2009
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Franse Gemeenschap

Onderwerp: toegankelijkheid van schoolgebouwen; onderwijs

Bestemmelingen: Franse Gemeenschap

Vaststelling

Leerlingen met een motorische handicap kunnen vaak niet in het gewone onderwijs terecht omdat de schoolgebouwen ontoegankelijk zijn.

De regering van de Franse Gemeenschap heeft onlangs een publiekprivate samenwerking (PPS) goedgekeurd voor een alternatieve financiering voor de renovatie en het onderhoud van schoolgebouwen uit de verschillende netten. Deze PPS moet de 10 komende jaren leiden tot een investering van ongeveer 1 miljard euro.

Voorstel

Volgens het Centrum moet deze kans worden aangegrepen om in de PPS projecten op te nemen om scholen toegankelijk te maken voor leerlingen met een handicap zodat ook zij het gewone onderwijs kunnen volgen.

Stand van zaken:

Wordt opgenomen in de samenwerkings-overeenkomst met de Franse Gemeenschap.

Deelname aan de raad van bestuur van het project CAP 48: elk jaar twee scholen toegankelijk maken, cofinanciering CAP 48 en overheid (FG en CG).