Tegemoetkomingen personen met een handicap niet-discriminerend maken (2021)

29 oktober 2021
Actiedomein: Andere domeinen
Discriminatiegrond: Handicap

Unia vraagt dat de tegemoetkomingen aan personen met een handicap voor hulpmiddelen en aanpassingen (in het bijzonder materiële hulpmiddelen) door de gemeenschappen en gewesten ook worden toegekend wanneer ze worden aangevraagd na de leeftijd van 65 jaar.

De tegemoetkomingen helpen om materiële hulpmiddelen te bekostigen zoals aanpassingen aan de woning, communicatiesoftware, enz. Deze hulpmiddelen dragen bij tot de inclusie van personen met een handicap.

Ze worden echter enkel toegekend aan personen van wie de handicap door een gewestelijk of gemeenschapsagentschap (zoals het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) is erkend vóór de leeftijd van 65 jaar. Personen die na hun 65ste een handicap verwerven, worden hierdoor gediscrimineerd.

In overleg met het maatschappelijk middenveld vraagt Unia dat deze tegemoetkomingen toegekend worden aan alle personen met een handicap, ongeacht de leeftijd waarop de handicap wordt verworven of erkend.