Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie

7 maart 1966
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Racisme
Bevoegdheidsniveau: Internationaal

Internationaal verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie
Wet van 9.7.75 - BS, 11 december 1975