Bij wie meld je een haatboodschap?

Heb je een vraag of een klacht over iets dat je las in een krant, tijdschrift of (journalistieke) website? Klop dan aan bij Unia, of bij andere organisaties zoals de betrokken redactie, de Raad voor de Journalistiek en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersmisdrijven melden bij Unia

Lees je artikels of teksten die uitgegeven werden in België, en waarin er sprake is van haatboodschappen op grond van een of meerdere van de discriminatiecriteria waarvoor Unia bevoegd is? Dan kan je dit melden aan Unia. We onderzoeken elke melding en gaan na of het om een drukpersmisdrijf gaat.

Ook wanneer het om een drukpersmisdrijf gaat dat niet ingegeven werd door xenofobie of racisme, is het belangrijk om een melding te doen. Zo help je Unia om de vinger aan de pols te houden van wat er leeft.

Andere organisaties

Redactie

Uiteraard kan je ook altijd contact opnemen met de betrokken redactie om je ongenoegen te uiten. Ben je persoonlijk betrokken (je naam wordt bijvoorbeeld vermeld)? Dan kan je een recht van antwoord eisen binnen de drie maanden na de verschijning van het artikel.

Raad voor de Journalistiek

Krijg je van de redactie geen bevredigend antwoord, en ben je persoonlijk belanghebbende? Dan kan je met je vragen of klachten over de journalistieke beroepsethiek terecht bij de Raad voor de Journalistiek.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Heb je vragen of klachten over je privacy of over de verwerking van je persoonsgegevens? Contacteer dan de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger bekend als de Privacycommissie).

Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame

Hoe zit het met bedenkelijke reclameboodschappen? We merken dat mensen regelmatig reclames melden bij Unia die bepaalde personen of groepen erg stereotyperen. Bijvoorbeeld een reclame waarin homo’s als verwijfd worden gepresenteerd, of oudere mensen als traag, ...

Meestal gaat het om reclames die toch binnen de vrijheid van meningsuiting vallen. Alleen wanneer er publiekelijk wordt opgeroepen tot discriminatie, haat of geweld tegenover die bepaalde personen of groepen, kan Unia optreden.

Dat neemt niet weg dat je altijd de klantendienst van het bedrijf kan contacteren om je ongenoegen te uiten. Je kan ook de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame contacteren, waarvan Unia deel uitmaakt.