Geweld of discriminatie door de politie

Een van de belangrijkste taken van de politie is om burgers te beschermen. Toch maken sommige agenten zich soms zelf schuldig aan discriminatie, haatboodschappen of haatmisdrijven.

  Discriminerend gedrag

  Voorbeeld: een politieagent controleert systematisch de identiteit van burgers met een donkere huidskleur.

  Politieagenten handhaven de orde, en hebben daarom bepaalde bevoegdheden. De antidiscriminatiewetgeving voorziet een specifieke behandeling voor ambtenaren (en dus ook voor politieambtenaren) die daar misbruik van maken en tijdens hun functie discrimineren.

  Politieagenten kunnen strafrechtelijk vervolgd worden als ze iemand discrimineren op basis van beschermde criteria. Ze lopen bovendien het risico op een gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar.

  Haatboodschappen of haatmisdrijven

  Voorbeeld: een politieagent zet op een Facebookpagina aan tot haat tegen vreemdelingen. 

  Ook politieagenten kunnen zich schuldig maken aan haatboodschappen en haatmisdrijven.

  Een haatboodschap is elke vorm van expressie die haat tegenover een bepaalde groep verspreidt, promoot, rechtvaardigt of ertoe oproept.

  Een haatmisdrijf is een misdrijf waarbij iemand geviseerd wordt omwille van diens afkomst, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, handicap of een ander door de wet beschermd discriminatiecriterium. Het gaat bijvoorbeeld om slagen en verwondingen, belaging of beledigingen.

  Voel je je gediscrimineerd door een politieambtenaar?

  Meld het dan bij Unia via ons meldingsformulier. Unia informeert en begeleidt je.

  Je kan ook een klacht indienen bij een van de drie specifieke controleorganen voor de politie:

  • Comité P analyseert klachten van burgers over acties of methodes van politiediensten. Unia heeft bovendien een samenwerkingsprotocol met dit comité.
  • Elke lokale politiezone of federale politiedienst heeft een dienst Intern Toezicht. Die dienst onderzoekt klachten of meldingen over het politieoptreden van iemand van het korps. Om de dienst Intern Toezicht te contacteren, kan je terecht in de betrokken politiezone of politiedienst.  
  • De Algemene Inspectie onderzoekt tot slot klachten van burgers over het gedrag van een politieagent of het functioneren van een politiedienst.