Geweld of discriminatie tegen de politie

Bij politieacties kunnen er al eens spanningen optreden tussen politieagenten en burgers. De politie kan dus ook zelf het slachtoffer zijn van haatboodschappen of haatmisdrijven. De wet voorziet een speciale bescherming voor deze agenten.

Smaad

Worden er feiten, woorden, gedragingen of bedreigingen van beledigende aard gericht aan een ‘openbare rechtspersoon in het kader van zijn functies’ – zoals een politieagent? Dan is dit volgens het Strafwetboek (art. 276) strafbaar met een gevangenisstraf en een boete.

Voorbeeld: Een rechter veroordeelde een man die smaad pleegde tegen een politieagent.

Beledigingen

Bij beledigingen wordt iemand beledigd door min of meer vage daden of uitingen die, volgens de meeste mensen, zijn eer en goede naam aanranden (art. 448, 2e lid van het Strafwetboek). Mondelinge beledigingen aan een politieagent zijn strafbaar. Komt de zaak voor de rechtbank? Dan kan de rechter de strafmaat verhogen als hij vindt dat een van de motieven voor het misdrijf te maken heeft met een van de door de wet beschermde discriminatiecriteria.

Voorbeeld: Een rechter sprak een hogere straf uit voor een vrouw die een politieagente beledigde omwille van haar huidskleur.

Politieagenten worden bovendien net als alle burgers beschermd door de Antiracisme- en Antidiscriminatiewet. Is er een andere inbreuk waarbij een van de motieven van de dader haat, minachting of vijandigheid tegenover een persoon wegens een beschermd criterium is? Dan voorziet het Strafwetboek eveneens een strengere straf.

Werd je als politieagent gediscrimineerd of ontving je haatboodschappen? Meld het bij Unia.