1 oktober: Internationale Dag van de Ouderen

1 oktober 2014
Discriminatiegrond: Leeftijd

Vandaag is de Internationale Dag van de Ouderen. Het thema van dit jaar is ‘Niemand achterlaten: een samenleving voor iedereen bevorderen’. Daarmee vragen de Verenigde Naties aandacht voor de bevolking ouder dan zestig jaar, een leeftijdsgroep die in 2030 wereldwijd naar schatting 1,4 miljard leden zal tellen. Als we willen bouwen aan ‘de toekomst die wij willen’, klinkt het bij de VN, moeten we de stem van die groep volop laten weerklinken, en onze samenleving anders organiseren.

In 2013 opende het Centrum 94 dossiers over het discriminatiecriterium ‘leeftijd’ (op een totaal van 1.406 dossiers). Van die 94 dossiers ging 60% over de arbeidsmarkt. Net als in 2012 gingen de meeste dossiers (68%) over 45-plussers, wat aantoont hoe moeilijk het voor die groep is om werk te vinden. In 2013 waren er 25 dossiers over leeftijdsdiscriminatie op het domein goederen en diensten, evenveel als in 2012. De meeste dossiers gingen over de financiële sector, die andere regels heeft voor 65-plussers. Eén kwestie steekt er duidelijk bovenuit: de weigering van sommige verzekeringsmaatschappijen om oudere mensen nog langer te verzekeren. Voor meer info, raadpleeg ons ‘Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2013’.

In zijn ‘Diversiteitsbarometer Werk’ bracht het Centrum twee jaar geleden al de opvallende discriminatie van 45-plussers op de arbeidsmarkt aan het licht. Bij navraag zegt ongeveer de helft van de HR-managers dat de leeftijd van een kandidaat invloed heeft bij de finale selectie. Slechts 1 onderneming op 3 investeert in opleidingen voor 45-plussers. En 1 Belg op 3 vindt dat een onderneming met vooral 'oudere' werknemers minder goed scoort. Die gegevens sloten aan bij 'Te jong? Te oud?’, een opinieonderzoek over leeftijdsgebonden stereotypen op de werkvloer. Daarin vond 1 op 3 ondervraagden discriminatie op grond van leeftijd gerechtvaardigd.

Vorige maand vestigde het Centrum de aandacht op een bijzondere groep ouderen in België: de migranten van de eerste generatie. Het deed dat naar aanleiding van de documentaire ‘Reis zonder terugkeer’. Die brengt enerzijds een hommage aan de generatie migranten die in de jaren 60 en 70 het nijpende gebrek aan arbeidskrachten in ons land invulde, en kaart anderzijds de omstandigheden aan waarin ze ouder worden. Vandaag heeft die generatie de pensioenleeftijd bereikt, en daarbij rijzen verschillende vragen: hoe ervaren zij het om ouder te worden in België? Wat zijn hun behoeften en verwachtingen? Hoe gaat het personeel in de zorgsector met die behoeften en verwachtingen om? Als we de complexe realiteit van deze vrouwen en mannen zichtbaar willen maken, en als we ons beleid erop willen afstemmen, moeten we die vragen stellen.

Wie meer wil lezen over het heel specifieke en complexe discriminatiecriterium 'leeftijd', verwijzen we ten slotte graag naar ons ‘Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2012’, dat er dieper op ingaat.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.