781.887 moslims in België?

26 mei 2016
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Socioloog Jan Hertogen (UCL) schat het aantal moslims in ons land op 781.887, ofwel 7 procent van de bevolking. Dat stond gisteren op de website van de krantengroep Sud Presse.

‘In België wonen er 781.887 moslims: klik op de kaart om te ontdekken in welke gemeenten ze wonen.’

Hoewel de kop van het artikel in kwestie voor discussie kan zorgen, vindt Unia het niet discriminerend. ‘Bevolkingsgroepen in kaart brengen door ze te tellen, is niet a priori schadelijk. Als je weet welke bevolkingsgroepen er zijn en waar ze geconcentreerd zitten, kan je daar het beleid op afstemmen,‘ zegt Els Keytsman, directeur van Unia.

Unia wijst er wel op dat je voorzichtig moet zijn met het gebruik van het woord ‘moslim’. ‘We denken dat het beter is om over ‘culturele moslims’ te spreken –mensen die zich identificeren met de groep, maar minder overtuigd religieus zijn. De manier waarop en het gebrek aan nuance waarmee het artikel over moslims spreekt, kan de stigmatisering na de aanslagen in Brussel verergeren.’

Keytsman: ‘Het is logisch dat een artikel zonder enige kanttekeningen vragen oproept omdat het riskeert de samenleving verder te polariseren. Daarnaast is spreken over dé moslims, tegenover de niet-moslims, voorbijgaan aan een complexe realiteit van onderlinge verschillen tussen mensen – qua gewoonten, meningen en praktijken. Tegelijk moet je in het achterhoofd houden dat dit een rechtstreeks gevolg is van de methodologie van de studie, die effectief verbeterd kan worden.’

Ten slotte merkt Unia op dat de studie van Hertogen wél de perceptie over de aanwezigheid van moslims bijspijkert. Terwijl nu blijkt dat 7 procent van de Belgische bevolking een moslimachtergrond heeft, dénken Belgen dat het gaat over 29 procent van onze inwoners. Dat laatste bleek in 2014 uit cijfers van het onderzoeksbureau Ipsos.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.