Unia gaat in cassatieberoep tegen een arrest dat de deur opent voor willekeurige uitsluiting van minderheden

2 maart 2023
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen oordeelde in 2021 dat de vzw Moeders voor Moeders discrimineerde door hulpbehoevende moeders met de islamitische hoofddoek afzonderlijk te behandelen. De vzw ging hiertegen in beroep. Het Antwerpse Hof van Beroep oordeelde op 14 november 2022 dat de antidiscriminatiewetgeving hier niet van toepassing is. Unia heeft op 2 maart 2023 beslist om cassatieberoep in te stellen.

De antidiscriminatiewetgeving verbiedt discriminatie bij het publiekelijk beschikbaar stellen van goederen en diensten. Volgens het Hof van Beroep oefent Moeders voor Moeders geen publieke sociale activiteit uit, want het biedt alleen hulpverlening aan moeders die zijn doorverwezen door officiële instanties als het OCMW, het CAW, Kind en Gezin en de politie. Verder worden volgens het Hof de activiteiten niet buiten de privésfeer aangeboden omdat het pand van de vzw enkel toegankelijk is op afgebakende tijdstippen voor de beperkte groep hulpbehoevenden met doorverwijsbrief.

Unia vreest dat deze enge toepassing van de antidiscriminatiewetgeving een vrijgeleide kan worden om kwetsbare groepen uit te sluiten van verschillende vormen van dienstverlening en dat het een negatieve invloed heeft op de rechtsbescherming van deze groepen. Unia kan deze interpretatie niet aanvaarden.

Els Keytsman, directeur Unia: “De poort wordt wagenwijd opengezet om willekeurig minderheidsgroepen uit te sluiten. Hier gaat het om vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden en die omwille van hun islamitische hoofddoek uitgesloten worden van hulpverlening. Wie wordt het volgend slachtoffer? Net nu de energierekeningen torenhoog oplopen, moeten alle kwetsbare groepen op solidariteit kunnen blijven rekenen. Unia heeft het arrest verder bestudeerd en beslist om naar het Hof van Cassatie te stappen. We hopen dat het arrest wordt vernietigd zodat deze verkeerde interpretatie alsnog kan worden rechtgezet.“

Over de vzw Moeders voor Moeders

Moeders voor Moeders is een vereniging in Borgerhout (Antwerpen) die een uitgebreide hulpverlening biedt aan moeders en alleenstaande vaders in nood. Het gaat in eerste instantie om het uitdelen van voedselpakketten. Daarnaast kunnen moeders allerlei materiële hulp krijgen voor hun kinderen zoals kinderkleding, speelgoedpakketten, verzorgings- en babymateriaal enzovoort. In de gebouwen van Moeders voor Moeders is er ook een opvang- en verzorgingsruimte voor baby's, een eet- en drinkruimte en een naaiatelier. 

Hulpbehoevende moeders die een islamitische hoofddoek dragen, moeten de hoofddoek afnemen om de gebouwen te betreden. Moeders die dat weigeren, kunnen weliswaar een hulppakket krijgen in de inkom, maar ze kunnen niet rekenen op de andere dienstverlening die in het gebouw zelf wordt aangeboden.