Aanslag op Charlie Hebdo: het Centrum pleit voor respect en dialoog

7 januari 2015
Actiedomein: Samenleving

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum drukt zijn medeleven uit met de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op de redactie van het Franse weekblad Charlie Hebdo. Die aanslag is een rechtstreekse aanval op de vrije meningsuiting, een fundament van elke democratie.

Het Centrum roept op tot respect voor ieders overtuiging, en zal zich blijven inzetten voor een samenleving waarin meningsverschillen in vreedzame dialoog kunnen worden uitgesproken. 

Wat de motieven van de daders ook zijn, het Centrum vraagt om elke veralgemening tegenover en stigmatisering van groepen of gemeenschappen te vermijden. En om hen de verantwoordelijkheid voor deze aanslag niet te laten dragen.

Vergelijkbare artikels

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.