Aanslag op Charlie Hebdo: het Centrum pleit voor respect en dialoog

7 januari 2015
Actiedomein: Samenleving

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum drukt zijn medeleven uit met de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op de redactie van het Franse weekblad Charlie Hebdo. Die aanslag is een rechtstreekse aanval op de vrije meningsuiting, een fundament van elke democratie.

Het Centrum roept op tot respect voor ieders overtuiging, en zal zich blijven inzetten voor een samenleving waarin meningsverschillen in vreedzame dialoog kunnen worden uitgesproken. 

Wat de motieven van de daders ook zijn, het Centrum vraagt om elke veralgemening tegenover en stigmatisering van groepen of gemeenschappen te vermijden. En om hen de verantwoordelijkheid voor deze aanslag niet te laten dragen.