Akkoord dienstenchequesector: mag het iets meer zijn?

29 september 2016
Actiedomein: WerkGoederen en diensten
Discriminatiegrond: Racisme

Unia is tevreden over het akkoord tussen de sociale partners dat discriminatie in de dienstenchequesector aanpakt, maar kan zich niet vinden in het gebrek aan overheidscontroles op discriminatie. Unia verwacht van minister Peeters dat hij de sociale partners aanspoort tot meer engagement. 

Unia vraagt dat het akkoord verder wordt uitgewerkt met bindende gedragsregels voor de hele sector. Vrijblijvende gedragsregels, zoals de aangekondigde ‘bedrijfspolicy met gedragscode rond discriminatie’, volstaan niet. Er is nood aan resultaatsverplichtingen in een algemeen verbindend verklaarde cao, zoals dat in de uitzendsector het geval is.

Zo kan de inspectie dienstenchequeondernemingen die de sectorale gedragsregels overtreden administratief sanctioneren. De aangekondigde vormingen en sensibilisering zijn dan weer positieve elementen, waaraan Unia graag verder wil meewerken.

Vragen over mystery calls

Het organiseren van mystery calls om discriminatie op te sporen, is een goede zaak. Maar ook hier blijft Unia op zijn honger zitten. Waarom worden deze mystery calls alleen door de werkgevers georganiseerd en niet door de overheid? Zal er transparantie zijn over de resultaten van deze controle? Welke resultaten krijgt de inspectie?

In zijn resolutie vroeg het parlement aan de federale regering om samen te zitten met de sociale partners over het opzetten van zelfregulering en zelfcontrole. Dat er nu binnen één sector, en dan nog enkel door de werkgevers, een vorm van mystery calls wordt opgestart is onvoldoende. Minister Peeters moet zijn rol spelen en meer engagement van de sociale partners vragen. Unia zal hierover een aanbeveling aan de minister overmaken.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.