Antidiscriminatiewetgeving is hefboom in strijd tegen radicalisering

26 oktober 2017
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Alle gronden

Predikers en andere propagandavoerders die aanzetten tot haat, discriminatie of geweld kunnen vervolgd worden door de antidiscriminatiewetgeving. Jammer genoeg gebeurt dat vandaag veel te weinig, zo schetste Unia-directeur Patrick Charlier in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Het tussentijdse rapport van de commissie is nu beschikbaar.

Antidiscriminatiewetgeving is hefboom in strijd tegen radicalisering

De expertise die Unia opbouwde en de antidiscriminatiewetten in ons land kunnen een rol spelen in de aanpak van radicalisme. Het verspreiden van boodschappen die aanzetten tot haat zijn immers strafbaar, benadrukt Charlier.

Vrijheid van meningsuiting?

De vrijheid van meningsuiting beschermt veel geuite meningen. Ook deze die mensen kwetsen, verontrusten of choqueren. Maar die vrijheid is niet absoluut. Van zodra uitspraken de openbare veiligheid of de openbare orde in het gedrang brengen, worden ze niet beschermd door het recht op vrije meningsuiting en zijn ze strafbaar, voegt Charlier eraan toe.

Extra: hier vind je het Unia-rapport dat de gevolgen van de aanslagen analyseert.