Antidiscriminatiewetgeving is hefboom in strijd tegen radicalisering

26 oktober 2017
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Alle gronden

Predikers en andere propagandavoerders die aanzetten tot haat, discriminatie of geweld kunnen vervolgd worden door de antidiscriminatiewetgeving. Jammer genoeg gebeurt dat vandaag veel te weinig, zo schetste Unia-directeur Patrick Charlier in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Het tussentijdse rapport van de commissie is nu beschikbaar.

De expertise die Unia opbouwde en de antidiscriminatiewetten in ons land kunnen een rol spelen in de aanpak van radicalisme. Het verspreiden van boodschappen die aanzetten tot haat zijn immers strafbaar, benadrukt Charlier.

Vrijheid van meningsuiting?

De vrijheid van meningsuiting beschermt veel geuite meningen. Ook deze die mensen kwetsen, verontrusten of choqueren. Maar die vrijheid is niet absoluut. Van zodra uitspraken de openbare veiligheid of de openbare orde in het gedrang brengen, worden ze niet beschermd door het recht op vrije meningsuiting en zijn ze strafbaar, voegt Charlier eraan toe.

Extra: hier vind je het Unia-rapport dat de gevolgen van de aanslagen analyseert.

Vergelijkbare artikels

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.

12 november 2020

Unia neemt het op voor samen-leven, ook in tijden van coronacrisis

De coronacrisis die ons land teistert, heeft het onderlinge wantrouwen bij de burgers aangewakkerd. “Wij constateren dat er een sterke neiging is om schuldigen of zondebokken aan te wijzen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. “Een trend waar we tegen moeten ingaan. Niemand wordt daar beter van. We kunnen veel beter de talloze vormen van solidariteit ondersteunen die door de pandemie zijn ontstaan. De coronacrisis is zeker nog niet voorbij. We moeten leren leven met dit virus zonder de verbondenheid in onze samenleving kapot te maken.”