Nieuwe Vlaamse instelling in de maak: Unia focust op samenwerking

20 juli 2021
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Alle gronden

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 16 juli 2021 een nota goedgekeurd die de contouren schetst van de regionale mensenrechteninstelling die ze wil oprichten. “Wij nemen akte van deze evolutie in het dossier”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia.  

“Een positief punt is dat er nu tenminste al wat meer duidelijkheid is over de plannen van de Vlaamse overheid. Al moeten er ook nog veel inhoudelijke en praktische zaken worden besproken en geregeld. We kijken ernaar uit om goed en constructief samen te werken met minister Somers, en later met de Vlaamse instelling zodra die is opgericht. Het is ook een goede zaak dat de Vlaamse regering oog heeft voor de bescherming van de mensenrechten.” 

De oprichting van een Vlaamse instelling gaat gepaard met het stopzetten van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse overheid en Unia, zoals aangekondigd in het Vlaamse regeerakkoord (2019). Dit betekent dat de nieuwe instelling de Vlaamse opdrachten van Unia zal overnemen. “We dringen dan ook aan op een vlotte overgang en overdracht van personeel en expertise.”

“Tot 15 maart 2023 zal er in de praktijk nog niets veranderen”, aldus nog Keytsman. “Voor ons moet de burger primeren. Burgers moeten ook na die datum kunnen blijven rekenen op minstens dezelfde dienstverlening en ondersteuning zoals vandaag.” De Vlaamse overheid heeft aangegeven dat de nieuwe instelling goed zal moeten samenwerken met Unia en met andere instellingen in een interfederale context. Unia zal erop toezien dat dit ook zal gebeuren.” 

Vergelijkbare artikels

12 november 2020

Unia neemt het op voor samen-leven, ook in tijden van coronacrisis

De coronacrisis die ons land teistert, heeft het onderlinge wantrouwen bij de burgers aangewakkerd. “Wij constateren dat er een sterke neiging is om schuldigen of zondebokken aan te wijzen”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. “Een trend waar we tegen moeten ingaan. Niemand wordt daar beter van. We kunnen veel beter de talloze vormen van solidariteit ondersteunen die door de pandemie zijn ontstaan. De coronacrisis is zeker nog niet voorbij. We moeten leren leven met dit virus zonder de verbondenheid in onze samenleving kapot te maken.”