2 nieuwe antiracismeplannen in Franstalig België

28 april 2023
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Racisme

De Franse gemeenschap en het Waals gewest stelden elk hun antiracismeplan voor de periode 2023-2026 voor. Eerder brachten al de federale regering en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun plan uit om racisme te bestrijden. Unia ziet naast een aantal positieve punten ook een aantal werkpunten in de 2 nieuwe antiracismeplannen.

Positieve punten

Na analyse van de antiracismeplannen ziet Unia volgende sterktes:

  • Beide entiteiten zullen antiracismeraden oprichten waarvan Unia deel zal uitmaken. Deze raden brengen academische experts, sociale partners en verenigingen samen die racisme bestrijden. De raden zullen adviezen uitbrengen en concrete acties voorstellen.
  • Ze zullen hun antiracismewetgeving evalueren en eventueel hervormen.
  • Wallonië zal teksten goedkeuren die proactieve praktijkteksten op het gebied van huisvesting en werkgelegenheid mogelijk maken.
  • De Franse gemeenschap plant maatregelen om diversiteit in de overheidssector te bevorderen, met inbegrip van de uitvoering van positieve actieplannen.

Nog enkele verbeterpunten

Unia heeft indirect kunnen bijdragen aan de twee plannen via de Interministeriële conferentie racismebestrijding, maar kon vooraf geen formeel advies uitbrengen. Vandaag zien we in de plannen helaas nog een aantal gemiste kansen. We hoopten bijvoorbeeld op uitgewerkte operationele instrumenten om beter zicht te krijgen op:

  • tijdschema’s voor de verschillende geplande maatregelen
  • budgetten die zullen toegewezen worden aan de verschillende assen van het plan

En nu?

De goedkeuring van deze twee nieuwe antiracismeplannen is slechts een eerste stap. In de komende jaren moeten de geplande maatregelen worden uitgevoerd en gefinancierd. Unia vindt het absoluut noodzakelijk dat op de uitvoering van het plan wordt toegezien door een begeleidingscommissie. Daarin zou naast de overheid ook een brede vertegenwoordiging van het middenveld moeten zitten. Dit in afwachting van de afkondiging van het Nationaal Actieplan tegen Racisme (Napar), waarin alle entiteiten van het land zijn verenigd en waarop we al meer dan twintig jaar wachten…

Vergelijkbare artikels