Dag tegen Racisme 2023

17 maart 2023
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Racisme

De Internationale Dag tegen Racisme op 21 maart 2023 is de perfecte gelegenheid om een stand van zaken op te maken rond racisme. Uit de meldingen bij Unia blijkt helaas dat racisme ook in 2022 voor heel wat mensen in België een dagelijkse realiteit was. 

Wat zeggen de cijfers over racisme?

In 2022 openden we 735 dossiers voor raciale criteria, goed voor bijna 35% van het totale aantal geopende dossiers. Wat zijn raciale criteria? Denk aan nationale of etnische herkomst, huidskleur, nationaliteit, afkomst of vermeend ras. Dit criterium blijft nog altijd het sterkst vertegenwoordigd in het werk van Unia.

Wist je trouwens dat Unia een databank ontwikkelde met alle databronnen rond nationaliteit, huidskleur en etnische origine/migratieachtergrond/afkomst/andere raciale criteria? Ontdek de Data hub Equality Data.

Waar manifesteert racisme zich het sterkst?

Raciale discriminatie werd bij Unia vorig jaar het vaakst gemeld in de volgende domeinen:

  • goederen en diensten (vooral in huisvesting): 185 dossiers
  • samenleving (vooral in de openbare ruimte): 151 dossiers
  • werk (vooral in de relaties met leidinggevenden, collega's en klanten): 158 dossiers

Ook als we kijken naar haatspraak en haatmisdrijven gaat het vaak om dossiers op basis van 'raciale' criteria.

Wat doet Unia om racisme te bestrijden?

De impact van racisme op de slachtoffers is erg groot. Daarom wil Unia nog meer dan vroeger inzetten op de ondersteuning van de slachtoffers van racisme. Zij mogen niet in de kou blijven staan en hebben nood aan erkenning en herstel. Als dat kan, brengen we in dossiers iedereen rond de tafel om een oplossing te onderhandelen. Enkel als het echt niet anders kan, overwegen we om gerechtelijke stappen te zetten.

Om discriminatie op het werk te voorkomen, organiseren we trainingen op maat of studiedagen. We ontwikkelden ook de online tool eDiv die ondernemingen op weg zet naar een meer inclusief diversiteitsbeleid.

We volgen ook van nabij de maatregelen van de verschillende overheden:

  • Het Brussels antiracismeplan 2023-2026 zet stappen in de goede richting. Het plan omvat een vijftigtal maatregelen op het vlak van preventie, bewustmaking, huisvesting, werkgelegenheid, openbare dienstverlening, sociale zaken, gezondheid, openbare ruimte en mobiliteit. Heel positief is bijvoorbeeld de financiële steun die antiracistische verenigingen nu kunnen krijgen en de oprichting van een Gewestelijke Raad tegen Racisme.
  • De federale maatregelen nationaal actieplan tegen racisme omvatten 70 maatregelen die betrekking hebben op de bevoegdheden van de federale overheid. Cruciaal hierin is de focus op preventie van racisme en discriminatie op het werk, de acties binnen de zorgsector en de aanpak van discriminerende profilering bij de politie.

Hoe moet het verder?

Op deze Dag tegen Racisme 2023 ligt er jammer genoeg nog heel wat werk op de plank. Zo wachten we nog altijd op een ambitieus interfederaal plan om racisme te bestrijden. Dat is wat België beloofde op de Wereldconferentie van Durban over racisme, rassendiscriminatie en vreemdelingenhaat in 2001.

Het is goed dat verschillende bestuursniveaus, zoals Brussel en het federale niveau, al eigen plannen uitwerkten. Maar dat is niet genoeg. Het is cruciaal dat daarnaast alle regeringen samenwerken om racisme aan te pakken en daarvoor is dat interfederaal plan absoluut noodzakelijk. Ontdek onze oproep om echt werk te maken van een interfederaal actieplan tegen racisme.