Unia tevreden met de goedkeuring van federale maatregelen ter bestrijding van racisme

19 juli 2022
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Racisme

Half juli keurde de federale regering 70 maatregelen ter bestrijding van racisme goed. Unia is tevreden met deze eerste maatregelen, maar betreurt het dat deze maatregelen niet zijn goedgekeurd in het kader van het interfederaal plan ter bestrijding van racisme waarop al meer dan 20 jaar gewacht wordt.  

De goedkeuring van 70 federale maatregelen ter bestrijding van racisme op verschillende domeinen (werk, gezondheid, justitie, overheidsdiensten, digitale sector …) is zeker een stap in de goede richting. Unia is dan ook ingenomen met het federale initiatief, waarmee België zijn verbintenis gedeeltelijk nakomt. 

Ons land heeft zich er in 2001, na de conferentie van Durban, toe verbonden een interfederaal plan ter bestrijding van racisme aan te nemen. Voor Unia moet een dergelijk plan ambitieus zijn en alle sectoren van de samenleving benaderen, zodat alle entiteiten van het land gecoördineerde actie kunnen ondernemen, wat helaas nog niet het geval is.  

Unia roept de verschillende entiteiten van het land dan ook op een compromis te sluiten om dit langverwachte interfederaal plan eindelijk waar te maken.

Vergelijkbare artikels

21 maart 2022

Unia pleit voor dringende maatregelen tegen structurele discriminatie voor mensen van Afrikaanse origine

Op de Internationale dag tegen racisme publiceert Unia een rapport over de discriminatie van personen van Afrikaanse origine in België en doet ze een reeks aanbevelingen. In de domeinen werkgelegenheid, huisvesting en onderwijs zijn de discriminatie en ongelijkheid van deze groep het meest voelbaar. "Het contrast tussen hun hoge opleidingsniveau en hun lage werkgelegenheidsgraad is frappant," zegt Els Keytsman, directeur van Unia.

21 maart 2021

Racisme aanpakken: niet eenvoudig, wel noodzakelijk en mogelijk!

Racisme in de samenleving aanpakken, het is geen simpele opgave. Het aantal meldingen in verband met zogenaamde raciale kenmerken klom vorig jaar met 49,5% naar 3.684. In dat cijfer zitten ook feiten waarover meerdere meldingen werden gedaan, zoals tweets van politici. Unia heeft zo vorig jaar 2.081 feiten op basis van zogenaamde raciale kenmerken geregistreerd. Dat is een stijging met 1,2% tegenover 2019.