Arbeidsdeal maakt via KB positieve acties mogelijk

24 juli 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Alle gronden

Het Minderhedenforum en Unia zijn opgelucht dat er na 11 jaar eindelijk een Koninklijk Besluit (KB) voor positieve acties komt. Zo kan de privésector bijvoorbeeld zonder juridische problemen werken met streefcijfers voor werknemers uit kansengroepen. De organisaties hopen dat er snel een KB volgt voor de publieke sector.

Positieve acties zijn ingeschreven in de antidiscriminatiewetgeving van 2007. Zonder een KB dat de randvoorwaarden vastlegt, zijn ze strikt juridisch niet toepasbaar. Dat verandert dus nu. ‘Groepen waarvan we weten dat ze minder arbeidskansen krijgen, kunnen nu door tijdelijke maatregelen vooruitgeholpen worden op de arbeidsmarkt’, klinkt het tevreden bij de twee organisaties.

Voor het Minderhedenforum en Unia gaat het dan over maatregelen zoals streefcijfers voor personen met een arbeidshandicap, mentoringprojecten voor vrouwen met een migratieachtergrond of werknemers van buiten de Europese Unie die tijdelijk voorrang krijgen bij gelijke geschiktheid.

Rechtszekerheid

Unia kreeg in het verleden regelmatig vragen van werkgevers of ze een positieve actie mogen gebruiken. ‘Nu krijgen die bedrijven rechtszekerheid. Ze kunnen hun plannen laten valideren door de overheid. Hierdoor ligt de juridische verantwoordelijkheid voor de maatregelen niet langer bij hen, maar bij de overheid’, stelt Els Keytsman, directeur van Unia.

Ook het Minderhedenforum knikt tevreden. ‘Het KB is een doorbraak zo vlak voor het reces. Het biedt perspectief voor heel wat bedrijven die dringend op zoek zijn naar nieuw talent’, aldus Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. 

BNP Paribas en ENGIE

‘Enkele koplopers zoals BNP Paribas Fortis en ENGIE passen positieve actiemaatregelen al toe. Zo doorbreken ze nu al de klassieke aanwervingspatronen en vissen met succes buiten de gekende vijvers naar nieuw talent. Met dit KB staat de deur voor andere werkgevers wagenwijd open om hen te volgen’, gaat Mawungu verder.

Positieve actie bij overheid

Unia en het Minderhedenforum vinden dat er nu ook werk moet gemaakt worden van een Koninklijk Besluit voor positieve acties in de publieke sector. ‘Het personeelsbestand van de overheid moet de diversiteit van de samenleving weerspiegelen. Juist omdat de overheid vandaag al werkt met positieve acties, vinden we  het vreemd dat er niet ineens een KB komt voor de publieke sector. We denken dan aan  de taalevenwichten die er moeten zijn tussen Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren of het bindende streefcijfer van 3 procent voor personen met een arbeidshandicap’, merkt Els Keytsman op. 

Sprekende cijfers

Volgens het Minderhedenforum moeten die verregaande vormen van positieve actie uitgebreid worden naar personen met een migratieachtergrond. ‘Dat is de groep met de laagste arbeidsdeelname van alle EU-landen. Slechts 49.1 procent van de personen van buiten de EU was in 2016 tewerkgesteld. Dat is ruim 20 procentpunt minder dan de gemiddelde Belg op beroepsactieve leeftijd. België is daarvoor eind mei nog op de vingers getikt door de Europese Commissie. Een uiterst zorgwekkende situatie die al veel te lang voortduurt’, stelt Landry Mawungu.

Vergelijkbare artikels

2 juni 2023

Betere bescherming tegen represailles in antidiscriminatiewetten

Sinds 1 juni 2023 is er een nieuwe wettelijke regeling van kracht om mensen die discriminatie melden, getuigen of bijstand verlenen beter te beschermen tegen eventuele represailles. Volgens Unia is de nieuwe regeling een grote vooruitgang. Ze ligt ook in de lijn van de aanbevelingen van Unia en van onder meer de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten om het formalisme af te schaffen en een bredere categorie van personen te beschermen.

16 januari 2023

Discriminatie op het werk: het belang van een tweesporenbeleid

Uit recent onderzoek van onderzoeker Louis Lippens en professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) blijkt dat er bij de toegang tot arbeid op globaal niveau nog steeds fors gediscrimineerd wordt op grond van leeftijd, handicap, fysieke aantrekkelijkheid en etnische origine. De discriminatie lijkt volgens Lippens over de jaren heen ook niet af te nemen, ondanks de verhoogde aandacht die in vele landen wordt besteed aan antidiscriminatiebeleid. Om voorbij die impasse te geraken, moet volgens Unia ingezet worden op twee sporen: het inzetten van praktijktesten en meer aandacht voor preventie van discriminatie.