Belangrijke veroordeling in de strijd tegen cyberhate

23 januari 2009
Discriminatiegrond: Racisme

Zaak www.assabyle.com: belangrijke veroordeling in de strijd tegen cyberhate

Vrijdag 23 januari 2009 velde het Hof van Beroep van Brussel een arrest in het proces dat onder meer het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) in 2002 aanspande tegen Abdel Rahman Ayachi en Raphaël Gendron, beide beheerders van de website www.assabyle.com van het Centre islamique belge (CIB) te Molenbeek.

Het Hof van Beroep veroordeelde hen voor het aanzetten tot haat en geweld tegenover de joden en legde beide een geldboete op van telkens 2.000 euro (met uitstel van één jaar voor de helft van dit bedrag) en een subsidiaire gevangenisstraf van 1 maand. Het Centrum benadrukt het belang van dit arrest in de strijd tegen cyberhate.

Het Hof meende dat de website www.assabyle.com duidelijk aanzette tot haat tegenover het Israëlische volk en meer algemeen tegen de joden. Hij verduidelijkte dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent en dat personen die antisemitisch gedachtegoed verspreiden zich ook niet kunnen verschuilen achter vrijheid van godsdienst om rassenhaat te verkondigen.

Het Centrum had in maart 2002 klacht neergelegd tegen onbekenden en stelde zich burgerlijke partij in 2004. In april 2004 werden de twee beheerders van de website www.assabyle.com naar de correctionele rechtbank verwezen. De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelde hen in juni 2006 voor antisemitisme, negationisme en het aanzetten tot rassenhaat. Ayachi en Gendron gingen hiertegen in beroep. Met dit arrest bevestigde het Hof van Beroep vandaag gedeeltelijk deze veroordeling van de correctionele rechtbank van Brussel van 21 juni 2006.

De klacht betrof onder meer een tekst die op deze website geplaatst was met als titel “Het einde van het Israëlische volk: een waarheid volgens de koran”. De joden werden hierin bestempeld als een “afwijkend volk”, “lafaards en zwakkelingen”, “onwaardige mensen die niet gehoorzamen en steeds grenzen overschrijden”, “apen, varkens”, die de “woede en de vervloeking van Allah over zich krijgen” en die moeten bestreden worden met “strijdrossen”. De tekst eindigde met: “Daarna zal het joodse volk ten onder gaan”.

Het Centrum beschouwt deze veroordeling als een aanmoediging in de strijd tegen racisme op het internet. “Het Hof van Beroep stelde duidelijk dat de publicatie van dergelijke uitlatingen die aanzetten tot haat en geweld ontoelaatbaar is, ongeacht of de beheerders van de website ook de auteurs ervan zijn”, reageert Jozef De Witte, directeur van het Centrum. Sinds de zaak is opgestart, wordt www.assabyle.com gehuisvest onder een andere naam in Azië wat vervolging moeilijk maakt. “Dergelijke vervolging vereist een internationale gerechtelijke samenwerking en ook al is er vandaag sprake van een aantal initiatieven in de goede richting, de zaak toont aan dat er heel nog wat werk moet geleverd worden in de strijd tegen cyberhate”, zegt De Witte.