Nieuwe wet biedt meer bescherming bij discriminatie

23 juni 2023
Discriminatiegrond: Alle gronden

Op 22 juni 2023 keurde het federale parlement een wetsontwerp goed om de antidiscriminatiewetgeving te versterken. Unia werd daarbij geraadpleegd en juicht de wetswijziging toe.

Betere vergoeding voor de slachtoffers

Als het niet gaat om discriminatie in het domein van arbeidsrelaties biedt de nieuwe antidiscriminatiewetgeving slachtoffers een betere vergoeding. De forfaitaire schadevergoeding wordt verdrievoudigd en jaarlijks geïndexeerd.

Meervoudige discriminatie

De nieuwe wet erkent ook twee vormen van meervoudige discriminatie:

  • Cumulatieve discriminatie: het kan bijvoorbeeld gaan om een oudere man die niet wordt aangeworven omdat men denkt dat hij niet zou passen in een team van jonge vrouwen. De beschermde criteria leeftijd en geslacht worden gecumuleerd, maar blijven scheidbaar (een jongere man of een oudere vrouw zouden ook niet zijn aangeworven).
  • Intersectionele discriminatie: een vrouw met een islamitische hoofddoek wordt bijvoorbeeld geweigerd in een sportclub. De beschermde criteria geslacht en religie werken in dit geval op elkaar in en worden onafscheidbaar (een man die moslim is of een vrouw zonder hoofddoek zouden wel zijn toegelaten).

De rechter kan de voorziene forfaitaire schadevergoedingen bij elkaar gaan optellen.

Discriminatie door associatie of op basis van een vermeend criterium

De nieuwe wet erkent ook:

  • discriminatie door associatie (bevestigd door jurisprudentie): bijvoorbeeld wanneer ouders gediscrimineerd worden omwille van de handicap van hun kind.
  • discriminatie op basis van een vermeend criterium: bijvoorbeeld wanneer een persoon slachtoffer is van discriminatie omdat men omwille van een engagement in een LGBTI+ organisatie een andere seksuele oriëntatie veronderstelt.

De rechter kan ook positieve maatregelen opleggen om herhaling van discriminatie te voorkomen, zoals het voeren van een diversiteitsbeleid (in het geval van een vordering tot staking).

Unia is opgetogen met deze wijzigingen, die mede het resultaat zijn van aanbevelingen van enkele jaren geleden. Ons memorandum voor de verkiezingen van 2024 bevat meer maatregelen die de bestaande wetgeving zouden kunnen versterken.