De zaak Assabyle

21 juni 2006
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Racisme

Vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst mogen geen dekmantel zijn voor verspreiding van haat

Vandaag, 21 juni, heeft de 61ste kamer van de Correctionele rechtbank te Brussel Abdel Rahman A. en Raphaël G., beide beheerders van de internetsite Assabyle.com van het Centre islamique belge (CIB) gevestigd te Molenbeek, veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 maanden effectief, en een geldboete van 15.000 euro elk. Ze werden beschuldigd van antisemitisme, revisionisme en aanzetten tot rassenhaat (inbreuken op de wet van 1995 inzake negationisme en de wet van 1981 inzake racisme en aanzetten tot haat).

Dit is de eerste veroordeling voor een in België gevestigde internetsite wegens dergelijke inbreuk.

De rechter was de mening toegedaan dat de site duidelijk aanzette tot haat tegen het Israëlische volk en meer algemeen tegen de joden. Hij verduidelijkte dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent en dat antisemieten zich evenmin konden verschuilen achter vrijheid van godsdienst om rassenhaat te verkondigen.

Het vonnis maakt een onderscheid tussen kritiek op het beleid van de Israëlische regering en antisemitisme. Het maakt een duidelijke toepassing van de negationismewet door te stellen dat er sprake is van minimalisering van de nazimisdaden wanneer ze vergeleken worden met het optreden van andere Staten, waaronder in casu de Israëlische Staat.

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding had in maart 2002 klacht neergelegd tegen onbekenden. In 2003 had het Collectief Dialogue et Partage zich burgerlijke partij gesteld en in 2004 zette het Centrum dezelfde stap. In april 2004 werden de twee beheerders van de internetsite Assabyle.com naar de correctionele rechtbank verwezen.

De klacht betrof meer bepaald een video die op de site te zien was en waarbij een vroegere Israëlische Minister van buitenlandse zaken vergeleken werd met Hitler. De slogan van de film was: "zelfde racisme, zelfde misdaad, zelfde geschiedenis". De video werd in mei 2002 verwijderd maar andere antisemitische en haatdragende teksten werden op de site geplaatst waaronder: "Het einde van het Israëlische volk: een waarheid volgens de koran". De joden werden bestempeld als een "afwijkend volk", "lafaards en zwakkelingen", "onwaardige mensen die niet gehoorzamen en steeds grenzen overschrijden", "apen, varkens", die de "woede en de vervloeking van Allah over zich krijgen" en die moeten bestreden worden met "strijdrossen". De tekst werd afgerond met: "Daarna zal het joodse volk ten onder gaan".

Het proces werd ontsierd door diverse incidenten en de stafhouder diende een aantal keer tussen te komen. De advocaat van beklaagden meende dat de negationismewet "fascistisch" en "totalitair" was. Zijn pleidooi stoelde op de vrijheid van meningsuiting waarop de raadslieden van de burgerlijke partijen duidelijk aantoonden dat er geen sprake was van aantasting aan de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting of het verdrukken van bepaalde standpunten, maar dat het wel ging om het bestraffen van een mengelmoes die inspeelt op de gemoedstoestand van de mensen en het minimaliseren van de uitroeiing van joden.

Sinds de zaak is opgestart wordt Assabyle.com gehuisvest onder een andere naam in Azië wat vervolging moeilijk maakt. Dergelijke vervolging vereist een internationale gerechtelijke samenwerking en ook al is er vandaag sprake van een aantal initiatieven in de goede richting, de zaak toont aan dat er heel nog wat werk moet geleverd worden in de bestrijding van "cyberhate". Daarom hecht het Centrum veel belang aan sensibilisering, bewustmaking of bemiddeling in deze dossiers, of gerechtelijke vervolging in zware dossiers zoals Assabyle.

Zowel het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding als het Collectief Dialogue et Partage wensen te benadrukken dat dit geen proces is tegen de Islam, noch tegen moslims, noch tegen de migrantengemeenschap, maar wel tegen extremisten die godsdienst misbruiken om aan te zetten tot rassenhaat.

Het Centrum heeft een vergoeding bekomen van 2.500 euro terwijl andere burgerlijke partijen 1 euro kregen toegewezen.

Ook al kunnen de partijen nog in beroep gaan, deze uitspraak is een sterk signaal in de huidige context van toename van de hatespeech op Internet waardoor een klimaat in het leven geroepen wordt dat sommigen aanzet om over te gaan tot daden.

Het nationaal actieplan tegen geweld geïnspireerd door racisme, antisemitisme en xenofobie voorziet een bijzondere aandacht voor racistisch en antisemitisch gedachtegoed dat via internet verspreid wordt. De samenwerking tussen de verschillende partners van CYBERHATE, waaronder FCCU (Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie), ISPA (Internet Service Providers Association Belgium) het College van Procureurs-generaals, het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, … is versterkt. Het meldpunt www.cyberhate.be ontvangt thans gemiddeld 10 meldingen per dag.

Vergelijkbare artikels

16 september 2022

Bevestiging in hoger beroep voor eerste Belgische veroordeling van online haatzaaiende memes

Het hof van beroep van Antwerpen bevestigt de veroordeling van een vrouw die racistische en antisemitische video's en memes op sociale media plaatste. De vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor een periode van drie jaar en een geldboete van 320 euro, en een begeleid bezoek een de Kazerne Dossin. Het was de eerste keer in België dat haatzaaiende memes veroordeeld werden. Deze beslissing is dan ook een belangrijk juridisch precedent in de strijd tegen online haatspraak.